«Οι εγγραφές για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιόδου 2024-2027 ξεκίνησαν – Κλείσε θέση τώρα»

«Οι εγγραφές για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιόδου 2024-2027 ξεκίνησαν – Κλείσε θέση τώρα»

Τι είναι η ΓΑΨ;

 • Η Γνωστική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία είναι μια βραχεία, ατομική ψυχοθεραπεία που εστιάζει την προσοχή της στον τρόπο που δημιουργήθηκαν και διαιωνίστηκαν ρόλοι και συμπεριφορές που κατ’ αρχήν στην παιδική και εφηβική ηλικία ήταν προσαρμοστικές για το άτομο, αλλά στη συνέχεια ενήλικη ζωή έγιναν αναποτελεσματικές και δυσλειτουργικές με αποτέλεσμα να προκαλούν έντονη δυσφορία και ποικίλα σωματικά και ψυχολογικά συμπτώματα για τα οποία το άτομο ζητάει βοήθεια.

 • Η ΓΑΨ αποτελείται από τέσσερεις έως εικοσιτέσσερεις συνεδρίες, συνήθως, όμως, οι συνεδρίες είναι δεκαέξι. Αυτό, όμως δεν αποκλείει την χρήση της σε πιο μακρόχρονες θεραπείες. Ιδρυτής της είναι ο Tony Ryle (1927-2016), Βρετανός ψυχοθεραπευτής με πλούσια γνώση και εμπειρία στην ψυχανάλυση και την γνωσιακή ψυχοθεραπεία.

 • Η ΓΑΨ είναι γνωστική γιατί κάνει πλήρη χρήση της ικανότητας του ψυχοθεραπευόμενου να παρατηρεί και να σκέφτεται για τον εαυτό του, τις πεποιθήσεις του, τα συναισθήματα και την συμπεριφορά του.

 • Η ΓΑΨ είναι αναλυτική γιατί ασυνείδητοι, ανεπίγνωστοι παράγοντες εξερευνούνται και δουλεύονται στη θεραπεία και οι επιπτώσεις τους στην ζωή του ατόμου αναγνωρίζονται. Στο ίδιο πλαίσιο η μεταβιβαστική σχέση που αναπτύσσεται κατά την διάρκεια της θεραπείας κατανοείται και χρησιμοποιείται.

 • Η ΓΑΨ, τέλος, είναι ανοικτή στην έρευνα και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της γιατί μόνο έτσι μπορεί να τεκμηριωθεί η χρησιμότητά της και να γίνει αποδεκτή σαν μια αποτελεσματική ψυχοθεραπευτική μέθοδος.

Τι δεν είναι η ΓΑΨ;

 • Η ΓΑΨ δεν είναι μια προκαθορισμένη θεραπευτική τεχνική που παρέχει έτοιμες «λύσεις» ή «συνταγές» που ταιριάζουν σε όλους.

  Αντίθετα η ΓΑΨ είναι μια πλήρως εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση. Από την πρώτη κιόλας μέρα ο θεραπευτής και ο θεραπευόμενος ξεκινούν μια συνεργατική προσπάθεια για να πετύχουν τους θεραπευτικούς στόχους που θέτει ο ίδιος ο θεραπευόμενος.

 • Η ΓΑΨ δεν αρχίζει και τελειώνει μέσα στο γραφείο του θεραπευτή.

  Στη ΓΑΨ ο θεραπευόμενος αξιοποιεί θεραπευτικά το σύνολο της εβδομάδας του με στόχο την ταχύτερη επίτευξη των στόχων του.

 • Η ΓΑΨ δεν είναι μια θεραπεία δίχως τέλος.

  Η ΓΑΨ είναι μια βραχεία θεραπεία. Με άλλα λόγια είναι προσανατολισμένη στην ταχύτερη επίτευξη των στόχων που από κοινού θα θέσουν ο θεραπευόμενος  με τον θεραπευτή.

 • Η ΓΑΨ δεν είναι μια θεραπεία που «εφαρμόζει» ο θεραπευτής στον θεραπευόμενο.

  Αντίθετα η θεραπεία στη ΓΑΨ είναι μια πλήρως συνεργατική διαδικασία, συνεχώς ο θεραπευτής με τον θεραπευόμενο αξιολογούν και επανακαθορίζουν αν χρειαστεί την πορεία της θεραπευτικής διαδικασίας.

 • Η ΓΑΨ δεν είναι ιδιοκτησία του θεραπευτή.

  Αντίθετα ο θεραπευόμενος μέσω της συνεργασίας με τον θεραπευτή εσωτερικεύει την όλη εμπειρία και δύναται να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις του και μετά το πέρας της συνεργασίας. Με άλλα λόγια μπορεί η συνεργασία να ολοκληρωθεί, αλλά η θεραπεία να συνεχίζει να φέρνει αποτελέσματα

Η ΓΑΨ στο σήμερα

 • Η ΓΑΨ αποτελεί μία από τις πλέον σύγχρονες και ταχύτατα αναπτυσσόμενες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις.
 • Στο Ηνωμένο Βασίλειο, απ’ όπου ξεκίνησε αποτελεί μια από τις πλέον διαδεδομένες μορφές ψυχοθεραπείας στον δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα.
 • Η ΓΑΨ έχει ενεργές εταιρίες στην Ευρώπη, στην Ασία και την Ωκεανία.
 • Η Πανελλήνια Εταιρία Γνωστικής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας (ΠΕΓΑΨ) αποτελεί ιδρυτικό μέλος της Διεθνούς Εταιρίας Θεραπευτών ΓΑΨ (International Cognitive Analytic Therapy Association – ICATA)
 • Η Πανελλήνια Εταιρία Γνωστικής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας (ΠΕΓΑΨ)  κατατάσσεται τρίτη σε δυναμικότητα εκπροσώπησης μεταξύ όλων των μελών της ICATA.
 • Ο Γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου της ICATA είναι Έλληνας (Ιδρυτής της σχολής μας).

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

https://www.hellascat.gr/

https://www.acat.me.uk/page/home

https://www.internationalcat.org/