«Οι εγγραφές για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιόδου 2024-2027 ξεκίνησαν – Κλείσε θέση τώρα»

«Οι εγγραφές για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιόδου 2024-2027 ξεκίνησαν – Κλείσε θέση τώρα»

Γιαϊλίδης Παναγιώτης

Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής

Σπουδές

To 2009 εισήχθην πρώτος μέσω κατατακτήριων εξετάσεων στο Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, απ’ όπου αποφοίτησα το 2012.
Στο πλαίσιο των σπουδών μου πραγματοποίησα την πρακτική μου άσκηση στο Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ | arsis.gr (Ξενώνας βραχείας φιλοξενίας ανηλίκων, θυμάτων κακοποίησης, παραμέλησης, παράνομης εμπορίας και διακίνησης κ.α.) όπου απέκτησα σημαντική εμπειρία σε θέματα ψυχοπαθολογίας παιδιών και εφήβων.
Με τη συγκεκριμένη δομή συνέχισα τη συνεργασία επί διετία όπου συμμετείχα σε πλήθος ομαδικών και ατομικών παρεμβάσεων.

Επαγγελματική εμπειρία

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών μου συνεργάσθηκα με τη Γ’ Κλινική Οξέων περιστατικών του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και με το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βορειοδυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης όπου παρέμεινα επί τριετία.
Στο διάστημα αυτό καλλιέργησα τις ψυχοθεραπευτικές μου δεξιότητες αναλαμβάνοντας και ολοκληρώνοντας πολυάριθμα ψυχοθεραπευτικά περιστατικά με εφήβους και ενήλικες.
Σημαντική ήταν και η εμπειρία που αποκόμισα στις θεραπείες ζευγαριών και οικογενειών καθώς υπήρξα μέλος της διεπιστημονικής θεραπευτικής ομάδας που σχεδίαζε και πραγματοποιούσε πολυάριθμες θεραπείες ζευγαριών και οικογενειών.

Μετεκπαιδεύσεις-Εξειδικεύσεις

Εκπαιδεύτηκα στην Γνωστική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία (Γ.Α.Ψ.) και
είμαι πιστοποιημένος θεραπευτής ΓΑΨ, εκπαιδευτής ΓΑΨ και τακτικό μέλος της Πανελλήνιας Εταιρείας Γνωστικής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας (Π.Ε.Γ.Α.Ψ).

Ιδιωτικό γραφείο

Είμαι κάτοχος της υπ’ αριθμ. ΔΔΥ/ΠΚΜ 132700/3362 άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του Ψυχολόγου από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Διατηρώ ιδιωτικό γραφείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όπου εργάζομαι ως ψυχολόγος – ψυχοθεραπευτής.