«Οι εγγραφές για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιόδου 2024-2027 ξεκίνησαν – Κλείσε θέση τώρα»

«Οι εγγραφές για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιόδου 2024-2027 ξεκίνησαν – Κλείσε θέση τώρα»

Νέος κύκλος εκπαίδευσης: Νοέμβριος 2024

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων : Από 17 Μαΐου 2024 μέχρι 26 Ιουλίου 2024.